Control Room

 

Control Room 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ζητούμενο ενός σωστά σχεδιασμένου χώρου ελέγχου (control room), είναι να δημιουργήσουμε ένα ουδέτερο ηχητικά περιβάλλον, και να έχουμε επαρκή έλεγχο ώστε να μπορούμε να παίρνουμε κρίσιμες αποφάσεις, όπως μια σωστή τοποθέτηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αλλά και την σωστή τοποθέτηση ενός μουσικού οργάνου ως προς το βάθος ή το πλάτος του, κατά το τελικό στάδιο της μίξης.

Ο σχεδιασμός ενός επαγγελματικού control room, ενσωματώνει πολλά διαφορετικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούν το γενικό σύνολο. Τα στοιχεία αυτά αρχίζουν από την φάση της κατασκευής, όπου θα πρέπει να εξετάσουμε την ηχομόνωση. ΄΄Πλωτά΄΄ δάπεδα, offset-stud τοίχοι (μη επικοινωνούντες με το υπόλοιπο οικοδόμημα), διπλές πόρτες και διπλά παράθυρα, είναι τα εργαλεία που βοηθούν ώστε να κρατήσουμε τους εξωτερικούς ήχους και τις δονήσεις έξω από την αίθουσα ελέγχου, και το αντίθετο δηλ. να κρατάμε ότι συμβαίνει κατά την διαδικασία ηχογράφησης μέσα στον χώρο. 

Η τελική διάταξη του χώρου, είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε πριν από τη φάση της κατασκευής. Στα καλύτερα σχέδια για control room, χρησιμοποιούνται τοίχοι υπό γωνία, για την μείωση του αριθμού των παράλληλων επιφανειών στο χώρο, επειδή αυτό συμβάλει στην ελαχιστοποίηση ακουστικών προβλημάτων, όπως τα στάσιμα ηχητικά κύματα. Τα τελείως τετράγωνα δωμάτια, είναι οι πιο δύσκολοι χώροι για ακουστική βελτίωση, δεδομένου ότι είναι (λόγω κατασκευής) πιο ευάλωτοι σε θέματα ακουστικής.
Τα μικρά δωμάτια είναι επίσης προβληματικά, λόγω της στενής εγγύτητας-απόστασης των ανακλαστικών επιφανειών-τοίχων ως προς την θέση ακρόασης, και της αδυναμίας των χαμηλών συχνοτήτων (λόγω μεγάλου μήκους ηχητικού κύματος) να αναπτυχθούν πλήρως μέσα στον χώρο.
Τα μικρότερα δωμάτια με κοντινά σημεία ανάκλασης, απαιτούν γενικά ένα μεγαλύτερο ποσοστό ακουστικής βελτίωσης. Αυτό μας φέρνει στο νου τις πολλές μορφές ακουστικής βελτίωσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε: την ήχο-απορρόφηση, την ήχο-διάχυση, τις ειδικές κατασκευές οροφής (clouds) …

Ο καλύτερος σχεδιασμός χώρου

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο καλύτερος χώρος ελέγχου (control room), είναι αυτός που αποφεύγουμε τις παράλληλες επιφάνειες. Αυτή η τεχνική εξαλείφει-αποτρέπει, τα στάσιμα ηχητικά κύματα που προκαλούνται από ορισμένες συχνότητες, να αντηχούν μέσα στο χώρο, καθώς κινούνται εμπρός και πίσω ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ή ανάμεσα στην οροφή και το δάπεδο.

Όπως βλέπουμε και στο διπλανό σχήμα, κατασκευάζοντας τους πλαϊνούς τοίχους υπό γωνία (1) ή τους μπρος-πίσω τοίχους υπό γωνία (2), τα ηχητικά κύματα δεν μπορούν να παραμείνουν στάσιμα. Κατασκευάζοντας υπό γωνία την οροφή ή εισάγοντας ένα προκατασκευασμένο είδος οροφής (ψευδοροφή), βοηθά επίσης πάρα πολύ.Control Room 2 Αυτοί οι γωνιακοί τοίχοι δημιουργούν την δυνατότητα για τον σχεδιασμό μεγάλων μπάσο-παγίδων (3), και επειδή το μέγεθος του χώρου σταδιακά αλλάζει, παρέχουν φυσική απορρόφηση σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων.

Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουμε τα διάφορα δύσκολα σημεία (hot spots) (4, 5, 6), και να καθορίσουμε την μορφή της ακουστικής επέμβασης. Αυτή μπορεί να περιέχει ήχο-απορροφητικά πάνελ, ήχο-διαχυτές ή ένα συνδυασμό και των δύο.

Αυτό φυσικά, ανοίγει συζητήσεις οι οποίες βασίζονται σε διάφορες τεχνικές ακουστικού σχεδιασμού. Μερικοί σχεδιαστές είναι υποστηρικτές της τεχνικής LEDE (Live End Dead End), της οποίας η αρχική ιδέα προήλθε από τον Chips Davis. (Στην τεχνική αυτή, το μπροστινό μισό του χώρου μας σχεδιάζεται να είναι όσο το δυνατόν ηχο-απορροφητικό, ενώ το άλλο μισό στο πίσω μέρος ακρόασης, όσο το δυνατόν ήχο–ανακλαστικό και ήχο-διαχυτικό). Σήμερα αρκετοί είναι αυτοί που παρουσιάζουν σχεδιαστικές παραλλαγές της τεχνικής LEDE, ή χρησιμοποιούν μια αντίστροφη τεχνική LEDE όπου η ήχο-διάχυση συμβαίνει σχεδιαστικά στο μπροστινό μέρος της ηχητικής πηγής και το αντίστροφο, η ήχο-απορρόφηση στο πίσω μέρος του χώρου.

Τελικά το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα άνετο χώρο εργασίας, όπου οι ηχητικές συχνότητες να βρίσκονται σε ισορροπία, έτσι ώστε να μην εισάγουν «χρώμα» στην ηχογράφηση. Ένα ουδέτερο ηχητικά δωμάτιο, επιτρέπει την σωστή ηχογράφηση και κατ’επέκταση, την σωστή αναπαραγωγή της συγκεκριμένης ηχογράφησης, είτε προορίζεται να αναπαραχθεί στο σαλόνι ενός φίλου, είτε στο αυτοκίνητό σας ή να ακουστεί στο ραδιόφωνο.

Η εξισορρόπηση της ηχητικής απόκρισης του χώρου σας δεν διαφέρει από την εξισορρόπηση της ηχητικής απόκρισης ενός μεγάφωνου. Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τις υψηλές, μεσαίες και χαμηλές συχνότητες με την ίδια προσοχή, έτσι ώστε η τελική ηχητική απόδοση να καλύπτει όλο το ηχητικό φάσμα.

Καθορισμός ηχητικής επέμβασης-βελτίωσης

Για τον προσδιορισμό της ακουστικής βελτίωσης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους εύκολους τρόπους (βαθμούς επέμβασης) ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις έχουμε διαπιστώσει, ότι ένα «light» πακέτο ακουστικής βελτίωσης παρέχει επαρκή αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα τον προϋπολογισμό υπό έλεγχο. Αν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, ξεκινήστε με την ελάχιστη δυνατή ακουστική επέμβαση, και στη συνέχεια προσθέστε περισσότερα ακουστικά πάνελ, ανάλογα πάντα με το διαθέσιμο κεφάλαιο.