ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Η Acoustic Solutions παρέχει υπηρεσίες μελετών αρχιτεκτονικής ακουστικής για χώρους με αυξημένες ακουστικές απαιτήσεις (επαγ. studio ηχογράφησης, Home Theaters, Hi-End Rooms, αίθουσες εκδηλώσεων, κ.α). Η άριστη τεχνική κατάρτιση η πολυετή εμπειρία και η χρήση εξελιγμένου λογισμικού, επιτυγχάνει άρτια ακουστική προσομοίωση και πρόβλεψη ακουστικών παραμέτρων.

 

Αναλαμβάνουμε:

 

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Ακουστική προσομοίωση

Φωτορεαλισμό χώρων

Τεχνική έκθεση

Προμήθεια ακουστικών υλικών

Υλοποίηση ακουστικής

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων

Επίβλεψη – επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της ακουστικής μελέτης