ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Acoustics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Acoustic Solutions προσφέρει υπηρεσίες ακουστικών και ηλεκτροακουστικών μετρήσεων. Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό για την μέτρηση ακουστικών προβλημάτων κλειστών χώρων (στάσιμα κύματα, ανακλάσεις κτλ.). Επιπρόσθετος αναλαμβάνουμε την μέτρηση και ρύθμιση ηλεκτροακουστικών συστημάτων σε διάφορους χώρους (studio, clubs, Home Theater κτλ.).

 

Αναλαμβάνουμε:

 

Μέτρηση ακουστικής συμπεριφοράς χώρων (RT60, RASTI κτλ.)

Ακουστική ανάλυση ηλεκτροακουστικών συστημάτων (frequency response, equalization, impulse response κτλ.)

Παραμετροποίηση ηλεκτροακουστικών συστημάτων